6 lutego 2019

Pełna obsługa sieci firmowej

• projektowanie sieci
• konfiguracja nowych urządzeń
• rekonfiguracja urządzeń klienta
• rozwiązywanie problemów z 
   infrastrukturą sieciową